Cách khởi động làm nóng người trước khi chơi bóng bàn

Ngày đăng 01/08/2017 02:53

Cách khởi động làm nóng người trước khi chơi bóng bàn

Nếu bạn cần khởi động một cách đơn giản và không cầu kỳ về những nhóm cơ thì hãy chạy bộ khoảng 2km với những động tác đá lăng, đi giật lùi

Và đi ngang như cua ( đây là động tác bạn sẽ sử dụng trong lúc tập luyện)

Một số người khởi động bằng cách đi bộ tại chỗ vào kéo căng cơ.

Nhóm người còn lại sẽ khởi động bằng những kỹ thuật bóng bàn


Bài viết khác